Projekty i warsztaty kulinarne dla dzieci

Program finansowany przez Gminę Wrocław | www.wroclaw.pl Wrocław miasto spotkań

POBIERZ RAPORT:
"Badanie tendencji żywieniowych uczniów w wieku 6-15 lat ze szkół podstawowych na Dolnym Śląsku"