Karty pracy

Karty pracy

Karty pracy to zbiór 5 zadań dotyczących zdrowego stylu życia do przeprowadzenia podczas zajęć z dziećmi w wieku przedszkolnych i wczesnoszkolnym. Materiały są jednym z działań projektu ‘Zdrowa Misja. Kreatywna edukacja żywieniowa w przedszkolach i szkołach’, finansowanym przez Gminę Wrocław. Przygotowane zostały również scenariusze zajęć dla nauczycieli. Zapraszamy do pobrania pierwszej Karty Pracy!

Konkurs dotyczący KART PRACY!

50 grup zgłoszonych do aktywności z Kartami Pracy przy wsparciu dietetyka może wziąć jednocześnie udział w konkursie na najaktywniejsze grupy. Wyłonione zostaną dwie najaktywniejsze grupy a nagrodą będzie przeprowadzenie w każdej z grup stacjonarnego warsztatu.

Regulamin konkursu:

powrót do projektów
Wypełnij PIT przez internet i przekaż 1,5% podatku