ZDROWA MISJA

ZDROWA MISJA

Kreatywna edukacja żywieniowa w przedszkolach i szkołach

ZDROWA MISJA to projekt edukacyjny finansowany przez Gminę Wrocław.

Celem programu jest promocja zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym spowodowanym nieodpowiednią dietą oraz  brakiem ruchu. Uczestnicy projektu poprzez udział w proponowanych aktywnościach dowiedzą się, jak podejmować świadome decyzje żywieniowe oraz, że jedzenie może być źródłem zdrowia, ale przede wszystkim wyrobią w sobie nawyki związane ze zdrowym stylem życia. 

Projekt skierowany jest do placówek edukacyjnych należących do Programu Wrocławskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie. 


W ramach projektu realizowane będą następujące aktywności i działania: 

DLA PRZEDSZKOLI:

 • CYKL OPOWIEŚCI EDUKACYJNYCH  (pakiet materiałów w formie ciekawych historii o Bulbie i Zdrowiku oraz zadań dla dzieci związanych ze zdrowym odżywianiem, przygotowany do samodzielnego przeprowadzenia w klasie przez nauczyciela)
 • WARSZTATY KULINARNE (cykl składający się z  3 spotkań)  
 • KONKURSY (cykl konkursów związanych ze zdrowym trybem życia) 
 • KARTY PRACY (zbiór zadań przeznaczony do edukacji żywieniowej najmłodszych, opracowane przez dietetyków zadania do wykonania przez dzieci podczas lekcji) 

DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

 • CYKL WARSZTATÓW KULINARNYCH  (cykl składający się z  3 spotkań)  
 • KONKURSY  (cykl konkursów związanych ze zdrowym trybem życia) 
 • KARTY PRACY   (zbiór zadań przeznaczony do edukacji żywieniowej najmłodszych, opracowane przez dietetyków zadania do wykonania przez dzieci podczas lekcji) 
 • GAZETKI SZKOLNE ‘’ZDROWIK’’ (gazetki w formie drukowanej zawierające treści pobudzające kreatywność, aktywność fizyczną i zdrowe odżywianie) 

DLA SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH:

 • WARSZTATY W STUDIU KULINARNYM (3 warsztaty stacjonarne w profesjonalnym studiu kulinarnym ) 
 • CYKL SPOTKAŃ Z PSYCHODIETETYKIEM (spotkania podczas których będą  omawiane tematy związane z chorobami cywilizacyjnymi oraz aktualne wyzwania żywieniowe z którymi się borykają nastolatki) 
 • KONKURS  (konkurs związanych ze zdrowym trybem życia)

Działania programowe realizowane będą w sposób ciągły do 31 grudnia 2021 r.

Harmonogram poszczególnych działań będzie uzgadniany z placówkami biorącymi udział w projekcie.

ZACHĘCAMY DO ZGŁASZANIA PLACÓWEK DO PROGRAMU! 

 • Poniżej znajduje się dokument zawierający regulamin rekrutacji i uczestnictwa oraz formularze zgłoszeniowe dla poszczególnych placówek. 
 • Dokument należy wydrukować, wypełnić oraz wysłać skanem na adres kontakt@polskiedzieci.org  
 • Załączniki nr 4 i 5 będą do wypełnienia w przypadku zakwalifikowania się na warsztaty. 

PROGRAM FINANSOWANY PRZEZ GMINĘ WROCŁAW       www.wroclaw.pl

powrót do projektów
Wypełnij PIT przez internet i przekaż 1,5% podatku